15-02-2021 Motie verhoging pleegzorgwaardering

15-02-2021 Motie verhoging pleegzorgwaardering

Motie vreemd aan de orde. Verhoging pleegzorgwaardering

In de concept Ambitienota 2021 – 2024 staat een passage over mantelzorg. Zoals bekend ontvangen mantelzorgers elk jaar een blijk van waardering van de gemeente. Deze waardering ter waarde van € 100,00 wordt in de vorm van VVV-bonnen verstrekt. In de nota staat dat er een voorstel ligt om pleegouders ook als mantelzorgers te beschouwen.

Het college van Burgemeester en Wethouders besloot eind vorig jaar om een pleegzorgwaardering in te voeren. Dat besluit juichen wij toe. Wat wij niet toejuichen is het feit dat het college geen € 100,00 maar € 50,00 aan pleegouders gaat uitkeren. Als je als college van B en W pleegouders als mantelzorgers beschouwt dan moet je ze in onze ogen ook als mantelzorgers belonen. Door dat niet te doen wordt ongelijkheid binnen de groep mantelzorgers gecreëerd.

In de gemeenteraadsvergadering van 25 januari jl. hebben wij hierover vragen gesteld en kort met het college gediscussieerd. Helaas bleef het college bij haar standpunt. Daarbij verwijzend naar de hiervoor genoemde Ambitienota. De verantwoordelijk wethouder zei letterlijk het volgende:  “Wij hebben zoals u wellicht weet een aantal maanden geleden een hele serie bezuinigingsvoorstellen gedaan, waaronder bezuinigen op de mantelzorgwaardering en daarbij anticipeerden wij dat wij van 100 euro naar 50 euro zouden gaan voor de mantelzorgwaardering. En met dat in het achterhoofd hebben wij de pleegzorgwaardering alvast op 50 euro vastgesteld”.

Dus het college anticipeert in dit stadium al op datgene dat er in de concept-Ambitienota staat en neemt een besluit. Dit terwijl die concept-nota niet door de gemeenteraad is vastgesteld.

Al met al waren wij op die avond niet tevreden met het resultaat. Daarop hebben wij, gesteund door D66, PvdA, Lokaal Betrokken en de SP tijdens de raadsvergadering van 15 februari jl. een motie ingediend. Dit met als doel  om toch de verhoging van € 50,00 naar € 100,00 voor de pleegzorgwaardering  te bewerkstelligen. Helaas heeft dit niet tot resultaat geleid. Zowel het CDA, als de Christenunie en de VVD stemden tegen de motie. Daardoor werd de motie verworpen.

De betreffende motie kunt u hieronder aanklikken.

Motie pleegzorgwaardering – getekend

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

zestien + 7 =