Nieuws

14-1-2022 Spoeddebat. Bespreking Motie “Groningen zegt nee”

14-1-2022 Spoeddebat. Bespreking Motie “Groningen zegt nee”

Gemeenteraad Stadskanaal. Motie “Groningen zegt nee” Op verzoek van alle fracties in de gemeenteraad vond op 13 januari 2022 een spoeddebat plaats. Aanleiding was het besluit van minister Blok (VVD) om de gasproductie in het Groninger veld in 2022 te verhogen. Dit was niet in overeenstemming met de gemaakte afspraken. Daarnaast werd de beschamende gang van zaken rond de Subsidie Verduurzaming en Verbetering Groningen (“de € 10.000,– loterij”) besproken. Ook de concentratie richting Randstad van en daardoor het sluiten van de…

Lees Meer Lees Meer

3-1-2022. Kandidatenlijst Gemeentebelangen Stadskanaal voor de gemeenteraadverkiezingen in maart 2022.

3-1-2022. Kandidatenlijst Gemeentebelangen Stadskanaal voor de gemeenteraadverkiezingen in maart 2022.

Persbericht Erik Bieze lijsttrekker Gemeentebelangen Stadskanaal. De kandidatenlijst is vastgesteld en Erik Bieze is voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022  de lijsttrekker voor Gemeentebelangen Stadskanaal (GBS). Erik is opgegroeid in Stadskanaal. Hij heeft daarna enkele omzwervingen gemaakt maar keerde naar Stadskanaal terug en woont hier inmiddels alweer ruim dertig jaar. Vanaf 1992 is hij lokaal politiek actief. In 1994 is hij als gemeenteraadslid gestart. Van 2010 t/m begin 2014 is hij wethouder van de gemeente Stadskanaal geweest. Daarna is hij…

Lees Meer Lees Meer

17-12-2021 Rekenkamercommissie. Onderzoek: Aanbestedingsprocedure Herinrichting Centrum Stadskanaal enz.

17-12-2021 Rekenkamercommissie. Onderzoek: Aanbestedingsprocedure Herinrichting Centrum Stadskanaal enz.

Onderwerp: Onderzoek Rekenkamercommissie rond de planvoorbereiding fysiek domein. Het ging daarbij om onafhankelijk onderzoek naar; 1. de aanbestedingsprocedure van het Plan Herinrichting Centrum Stadskanaal 2018; 2. de financiële tegenvallers bij de uitvoering van de twee verkeersplannen en de informatievoorziening daarover naar de gemeenteraad. Tijdens de raadscommissievergadering van maandag 6  december 2021  behandelden we het onderzoeksrapport van de Rekenkamercommissie rond de planvoorbereiding fysiek domein. Het ging daarbij om onderzoek naar de aanbestedingsprocedure Plan Herinrichting Centrum Stadskanaal 2018, de financiële tegenvallers bij de…

Lees Meer Lees Meer

23-9-2021 Antwoorden zijn binnen. Schriftelijke vragen rond Jeugdzorg binnen de gemeente Stadskanaal

23-9-2021 Antwoorden zijn binnen. Schriftelijke vragen rond Jeugdzorg binnen de gemeente Stadskanaal

Jeugdzorg in de gemeente Stadskanaal Gemeentebelangen heeft mede namens de fracties van Pvda, SP en D66 schriftelijke vragen bij het College van Burgemeester en Wethouders rond de plaatselijke Jeugdzorg ingediend. Aanleiding zijn o.a. de almaar toenemende tekorten, de complexiteit en de onoverzichtelijkheid van dit dossier. De antwoorden van het college van Burgemeester en Wethouders (met de bijlagen zijnde het productenboek voor aanbieders en de vereisten en voorwaarden voor de uitvoering)  zijn in inmiddels binnen. Samen met de mede-indieners in de gemeenteraad…

Lees Meer Lees Meer

19-6-2021 Gemeentebelangen tegen onttrekking aan openbaarheid laantje Postkade 15-16 en Museumweg

19-6-2021 Gemeentebelangen tegen onttrekking aan openbaarheid laantje Postkade 15-16 en Museumweg

Na een decennialange periode van verzoeken, overleg, discussie en onderzoek heeft afgelopen maandag een meerderheid van de gemeenteraad besloten om na bijna 120 jaar het laantje tussen de Postkade 15 en 16 en de Museumweg aan de openbaarheid te onttrekken.  De stemverhouding was 12 stemmen voor en 9 stemmen tegen. Tegen onttrekking aan de openbaarheid stemden Gemeentebelangen, D66, PvdA, Lokaal Betrokken en SP. Voor stemden CDA, CU, Fractie Reinders en VVD. Voor wat betreft de GBS fractie hebben wij de…

Lees Meer Lees Meer

15-02-2021 Motie verhoging pleegzorgwaardering

15-02-2021 Motie verhoging pleegzorgwaardering

Motie vreemd aan de orde. Verhoging pleegzorgwaardering In de concept Ambitienota 2021 – 2024 staat een passage over mantelzorg. Zoals bekend ontvangen mantelzorgers elk jaar een blijk van waardering van de gemeente. Deze waardering ter waarde van € 100,00 wordt in de vorm van VVV-bonnen verstrekt. In de nota staat dat er een voorstel ligt om pleegouders ook als mantelzorgers te beschouwen. Het college van Burgemeester en Wethouders besloot eind vorig jaar om een pleegzorgwaardering in te voeren. Dat besluit juichen…

Lees Meer Lees Meer

14-12-2020. Raadsvergadering. Oproep verhoging minimumloon

14-12-2020. Raadsvergadering. Oproep verhoging minimumloon

Motie: Oproep om het minimumloon te verhogen naar € 14,00 per uur. Tijdens de raadsvergadering van 14 december 2020 is op initiatief van de fractie van de PvdA een motie ingediend. Naast de fracties van SP en Lokaal Betrokken hebben wij als Gemeentebelangen deze motie van harte door onze handtekening ondersteunt. In deze motie vragen wij de regering om het minimumloon op termijn te verhogen naar € 14,00 per uur. Wij zijn van mening dat het verschil tussen welvaart en…

Lees Meer Lees Meer

22-08-2020 AZC in Musselkanaal tijdelijk in gebruik als Quarantainelocatie

22-08-2020 AZC in Musselkanaal tijdelijk in gebruik als Quarantainelocatie

Vanwege de corona uitbraak in Delfzijl heeft Veiligheidsregio Groningen het azc in Musselkanaal aangewezen als tijdelijke quarantaine locatie. Ongeveer 50 positief geteste asielzoekers en hun huisgenoten worden zo gescheiden van de andere bewoners van het azc in Delfzijl. De locatie wordt met hekken afgesloten en zal voor maximaal 17 dagen dienen als quarantainelocatie voor de nu besmette inwoners van het azc in Delfzijl. Meer informatie vindt u op de site van Veiligheidsregio Groningen. Klik hier. Bericht van de Veiligheidsregio Groningen…

Lees Meer Lees Meer

28-5-2020. Persbericht oppositie partijen Stadskanaal

28-5-2020. Persbericht oppositie partijen Stadskanaal

Zoals bekend heeft SP wethouder Lian Veenstra ontslag genomen en is de SP fractie uit de coalitie gestapt. Hoe het verder moet is op dit moment voor alle partijen van de oppositie onduidelijk. Inclusief Gemeentebelangen hebben deze partijen vanavond het hieronder staande persbericht uit laten gaan. Gemeentebelangen Stadskanaal Fractievoorzitter Erik Bieze PERSBERICHT Stadskanaal, 28 mei 2020 Oppositie Stadskanaal: Coalitie en college moeten aangeven wat ze willen De oppositiepartijen PvdA, Gemeentebelangen, Lokaal Betrokken en D66 hebben kennisgenomen van het besluit en…

Lees Meer Lees Meer