17-12-2021 Rekenkamercommissie. Onderzoek: Aanbestedingsprocedure Herinrichting Centrum Stadskanaal enz.

17-12-2021 Rekenkamercommissie. Onderzoek: Aanbestedingsprocedure Herinrichting Centrum Stadskanaal enz.

Onderwerp: Onderzoek Rekenkamercommissie rond de planvoorbereiding fysiek domein.

Het ging daarbij om onafhankelijk onderzoek naar;

1. de aanbestedingsprocedure van het Plan Herinrichting Centrum Stadskanaal 2018;

2. de financiële tegenvallers bij de uitvoering van de twee verkeersplannen en de informatievoorziening daarover naar de gemeenteraad.

Tijdens de raadscommissievergadering van maandag 6  december 2021  behandelden we het onderzoeksrapport van de Rekenkamercommissie rond de planvoorbereiding fysiek domein. Het ging daarbij om onderzoek naar de aanbestedingsprocedure Plan Herinrichting Centrum Stadskanaal 2018, de financiële tegenvallers bij de uitvoering van de twee verkeersplannen en de informatievoorziening daarover naar de gemeenteraad. Het rapport geeft een duidelijk beeld van dingen die goed zijn gegaan maar zeker ook van zaken die fout zijn gegaan. Bijvoorbeeld bij de beide verkeersplannen. Deze waren begroot op 1.4 miljoen euro. Door financiële tegenvallers is die begroting echter met ongeveer € 500.000,– overschreden. Dat is 36% van de totaal begrote kosten en dus veel te hoog.

Uit het onderzoek blijkt ook nog eens dat dit tekort voor een deel te voorzien was geweest. Het rapport geeft per kostenpost het bedrag van overschrijding weer. De Rekenkamercommissie heeft hieromtrent een aantal opmerkingen geplaatst met daaraan gekoppeld een aantal opmerkingen en vragen aan het college van B en W. De Rekenkamercommissie geeft aan dat het college nog steeds niet op deze vragen heeft geantwoord maar dat zij wel graag ziet dat dit alsnog gaat gebeuren. Wij zijn dit met de commissie eens en willen ook dat het college hier antwoord op geeft. We houden dit in de gaten. En oh ja, van dat tekort van € 500.000,– hadden we dus veel andere dingen binnen de gemeente kunnen doen.

De betreffende documenten vindt u hieronder.

KLIK HIER. Rekenkamerbrief voor de gemeenteraad

KLIK HIER. Rekenkamer Rapport met bevindingen onderzoek planvorming fysiek domein

KLIK HIER. Rekenkamer Reactie van het College van B en W op het onderzoeksrapport

Fractievoorzitter GBS

Erik Bieze

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

drie × vijf =