Archief van
Categorie: Uncategorized

Beantwoording schriftelijke vragen en interpellatiedebat verkoop watertoren

Beantwoording schriftelijke vragen en interpellatiedebat verkoop watertoren

Al voordat het college van Burgemeester en Wethouders onze schriftelijke vragen had beantwoord bleek de watertoren al definitief te zijn verkocht. Zij heeft dus de afronding van het gemeenteraadsproces niet afgewacht. Hieronder vindt u de antwoorden van het college op de door ons gestelde vragen. Omdat wij van mening zijn dat de beantwoording onvolledig en/of onjuist is hebben wij samen met de fracties van D66, Pvda en Lokaal Betrokken besloten om tijden de gemeenteraadsvergadering van 24 september een interpallatiedebat te…

Lees Meer Lees Meer

Opinie over de Randstad en de “rest” van Nederland. Dagblad Trouw

Opinie over de Randstad en de “rest” van Nederland. Dagblad Trouw

OPINIE Houd bij het plannen van infrastructuur rekening met verandering van klimaat, vragen Sietze Norder, promovendus  natuurwetenschappen aan de UvA en Erik Bieze, gemeenteraadslid in Stadskanaal. Investeer niet alleen in die kwetsbare Randstad Sietze Norder en Erik Bieze– 12:04, 14 september 2018 Het centrum van Stadskanaal. © Hollandse Hoogte / Kees van de Veen Om de groei in mobiliteit op te vangen moet er een brede aanpak komen in combinatie met technische oplossingen, aldus het hoofdredactionele commentaar ‘De infrastructuur loopt vast’…

Lees Meer Lees Meer

Schriftelijke vragen over de verkoop van de watertoren

Schriftelijke vragen over de verkoop van de watertoren

Gemeentebelangen Stadskanaal en D66 hebben gezamenlijk een groot aantal schriftelijke vragen gesteld over de voorgenomen verkoop van de watertoren die nu nog in het bezit is van de gemeente. Deze watertoren is een voor Stadskanaal beeldbepalend Rijksmonument en moet in onze ogen behouden blijven en mag door het almaar oplopend achterstallig onderhoud niet verder verpauperen. Wij hebben twijfels over de (financiele) haalbaarheid van het door de potentiele kopers bij de gemeente ingediende plan. Onze schriftelijke vragen vindt u hieronder.  …

Lees Meer Lees Meer

Dank aan al onze kiezers

Dank aan al onze kiezers

Wij willen alle GBS kiezers hartelijk danken voor hun steun. Het was gisteren een spannende avond. Helaas verloren we een zetel. Maar met onze twee zetels in de gemeenteraad blijft het lokale geluid in ieder geval gewaarborgd. Nogmaals onze dank. Namens Gemeentebelangen Stadskanaal Erik Bieze Fractievoorzitter en Lijsttrekker  

Refaja ziekenhuis aan het afkalven?

Refaja ziekenhuis aan het afkalven?

Naar aanleiding van geruchten en artikelen in de media maken wij ons grote zorgen over ons Refaja ziekenhuis. Hieronder in de link vindt u o.a. de mening van fractievoorzitter en lijsttrekker Erik Bieze. Rondje langs de velden. “Handen verder af van ons Refaja”  

Overdracht fractievoorzitterschap

Overdracht fractievoorzitterschap

Met directe ingang heeft Boudy Meertens het fractievoorzitterschap overgedragen aan fractielid en lijsttrekker Erik Bieze. Om medische redenen is het voor haar de komende weken niet mogelijk haar werkzaamheden als raadslid en fractievoorzitter te kunnen verrichten. Daarnaast zal zij na de verkiezingen niet als raadslid terugkeren. Erik Bieze heeft al in eerdere jaren de functie van fractievoorzitter uitgeoefend.   

Erik Bieze lijsttrekker van Gemeentebelangen Stadskanaal

Erik Bieze lijsttrekker van Gemeentebelangen Stadskanaal

  Erik Bieze uit Stadskanaal is door de ledenvergadering van Gemeentebelangen Stadskanaal gekozen als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. Franz Lutz staat op plaats 2. Erik Bieze komt uit Stadskanaal en is vanaf 1994, met een onderbreking van vier jaar, actief als gemeenteraadslid, fractievoorzitter en wethouder in de gemeente Stadskanaal. Frans Lutz woont in Mussel en is al jarenlang actief binnen de schaduwfractie van GBS. Hij is oud-ondernemer. Ineke Norder bezet plaats 3. Zij is de eerste vrouwelijke…

Lees Meer Lees Meer

Begrotingsbehandeling 2018

Begrotingsbehandeling 2018

Op 5 november 2017 heeft de gemeenteraad de begroting voor het jaar 2018 vastgesteld. Die begroting is in evenwicht en structureel sluitend maar kent ook diverse onzekerheden en risico’s. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om de stijgende kosten van de Jeugdhulp, de milieusanering van het voormalige Philipsterrein en de voormalige gasfabriek en de hoogte van het exploitatietekort van Wedeka. Verder stelde het college van B en W voor om de onroerend goed belasting voor de jaren 2018 en 2019 nog eens…

Lees Meer Lees Meer