Archief van
Categorie: Uncategorized

16-10-2019. Korfbalvereniging Stadskanaal ’74 mag eindelijk bouwen

16-10-2019. Korfbalvereniging Stadskanaal ’74 mag eindelijk bouwen

Huisvesting Korfbalvereniging Stadskanaal ’74. Na meer dan 6 jaar overleg tussen de gemeente en de korfbalvereniging en diverse stevige debatten in de gemeenteraad is er nu eindelijk een oplossing voor het plaatsen van een kantine en sanitaire voorziening op het korfbalveld. Op initiatief van Gemeentebelangen, daarbij ondersteunt door de fracties van D66, Lokaal Betrokken en de PvdA, werd er afgelopen maandag in de gemeenteraad een zogenaamd interpellatiedebat gehouden. Een interpellatie is een zwaarwegend raadsinstrument dat gemeenteraadsleden kunnen inzetten om het college…

Lees Meer Lees Meer

De steeds rozer wordende Rode Loper

De steeds rozer wordende Rode Loper

In het kader van onderhoud van de Rode Loper is al in 2017 afgesproken dat deze voor Stadskanaal markante brug binnen niet al te lange termijn geverfd zou gaan worden. Dat was nodig ook want de brug verschoot van de originele rode kleur steeds meer naar het roze. Regelmatig hebben wij als fractie naar de stand van zaken gevraagd. Het antwoord kwam altijd op hetzelfde neer namelijk dat het werk binnenkort zou gaan starten. Een start bleef echter lange tijd…

Lees Meer Lees Meer

Het bankje op het kerkhof van Stadskanaal Noord

Het bankje op het kerkhof van Stadskanaal Noord

De discussie rond het inmiddels beroemde bankje van de 87-jarige mijnheer Meijer op het kerkhof van Stadskanaal-Noord heeft inmiddels landelijke proporties aangenomen. Op initiatief van twee burgers is enkele dagen geleden een petitie voor het behoud van dit bankje op de begraafplaats gestart. Daar waar de initiatiefnemers 1500 ondertekenaars verwachtten is die petitie inmiddels al door meer dan 10.000 mensen ondertekend. Dat mag een groot succes worden genoemd en het einde is nog niet in zicht. Gemeentebelangen Stadskanaal heeft samen…

Lees Meer Lees Meer

Gemeentebelangen en vier andere partijen zijn teleurgesteld

Gemeentebelangen en vier andere partijen zijn teleurgesteld

Persverklaring. Vijf politieke partijen teleurgesteld. Er is veel te doen rondom de omstreden Nashville-verklaring. Artikel 1 van onze Grondwet is duidelijk: Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld, discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan. Daarom hebben veel gemeenten en alle provincies uit solidariteit met de LHBTI-gemeenschap de regenboogvlag gehesen. Teleurstelling De SP, PvdA, Gemeentebelangen, Lokaal Betrokken en D66 betreuren het dat de gemeente Stadskanaal…

Lees Meer Lees Meer

Beantwoording schriftelijke vragen en interpellatiedebat verkoop watertoren

Beantwoording schriftelijke vragen en interpellatiedebat verkoop watertoren

Al voordat het college van Burgemeester en Wethouders onze schriftelijke vragen had beantwoord bleek de watertoren al definitief te zijn verkocht. Zij heeft dus de afronding van het gemeenteraadsproces niet afgewacht. Hieronder vindt u de antwoorden van het college op de door ons gestelde vragen. Omdat wij van mening zijn dat de beantwoording onvolledig en/of onjuist is hebben wij samen met de fracties van D66, Pvda en Lokaal Betrokken besloten om tijden de gemeenteraadsvergadering van 24 september een interpallatiedebat te…

Lees Meer Lees Meer

Opinie over de Randstad en de “rest” van Nederland. Dagblad Trouw

Opinie over de Randstad en de “rest” van Nederland. Dagblad Trouw

OPINIE Houd bij het plannen van infrastructuur rekening met verandering van klimaat, vragen Sietze Norder, promovendus  natuurwetenschappen aan de UvA en Erik Bieze, gemeenteraadslid in Stadskanaal. Investeer niet alleen in die kwetsbare Randstad Sietze Norder en Erik Bieze– 12:04, 14 september 2018 Het centrum van Stadskanaal. © Hollandse Hoogte / Kees van de Veen Om de groei in mobiliteit op te vangen moet er een brede aanpak komen in combinatie met technische oplossingen, aldus het hoofdredactionele commentaar ‘De infrastructuur loopt vast’…

Lees Meer Lees Meer

Schriftelijke vragen over de verkoop van de watertoren

Schriftelijke vragen over de verkoop van de watertoren

Gemeentebelangen Stadskanaal en D66 hebben gezamenlijk een groot aantal schriftelijke vragen gesteld over de voorgenomen verkoop van de watertoren die nu nog in het bezit is van de gemeente. Deze watertoren is een voor Stadskanaal beeldbepalend Rijksmonument en moet in onze ogen behouden blijven en mag door het almaar oplopend achterstallig onderhoud niet verder verpauperen. Wij hebben twijfels over de (financiele) haalbaarheid van het door de potentiele kopers bij de gemeente ingediende plan. Onze schriftelijke vragen vindt u hieronder.  …

Lees Meer Lees Meer

Dank aan al onze kiezers

Dank aan al onze kiezers

Wij willen alle GBS kiezers hartelijk danken voor hun steun. Het was gisteren een spannende avond. Helaas verloren we een zetel. Maar met onze twee zetels in de gemeenteraad blijft het lokale geluid in ieder geval gewaarborgd. Nogmaals onze dank. Namens Gemeentebelangen Stadskanaal Erik Bieze Fractievoorzitter en Lijsttrekker  

Refaja ziekenhuis aan het afkalven?

Refaja ziekenhuis aan het afkalven?

Naar aanleiding van geruchten en artikelen in de media maken wij ons grote zorgen over ons Refaja ziekenhuis. Hieronder in de link vindt u o.a. de mening van fractievoorzitter en lijsttrekker Erik Bieze. Rondje langs de velden. “Handen verder af van ons Refaja”