9-3-2022. Column Erik Bieze. Verkiezingen 14, 15 en 16 maart.

9-3-2022. Column Erik Bieze. Verkiezingen 14, 15 en 16 maart.

Gemeentebelangen Stadskanaal. Dichtbij de burger.

Nog ongeveer een week te gaan en dan kunt u uw stem voor de eerste maal of wederom gaan uitbrengen. Net als in de landelijke politiek slaat ook binnen de gemeenten de versplintering van het aantal partijen toe. Ook dat is democratie en een groot goed. Iedereen in dit land kan in alle vrijheid een politieke partij oprichten en aan de gemeenteraadsverkiezingen meedoen. In de gemeente Stadskanaal doen elf partijen een gooi naar één of meerdere raadszetels.

Gemeentebelangen Stadskanaal doet ook deze keer weer mee. We hebben voor de komende jaren een aantal belangrijke punten waar we mee aan de slag blijven en willen gaan. Deze punten zijn o.a.;

 • Het onderhoud van groen, wegen, vijvers, het Stadskanaal en fietspaden moet van goed niveau zijn.
 • Er moet voldoende aanbod van woningen voor ouderen, jongeren en gehandicapten zijn. Ook in de dorpen. Zowel koopwoningen, sociale huurwoningen als woningen die (net) buiten de huursubsidiegrens vallen. Daarnaast innovatie in de vormgeving van woningbouw stimuleren zoals bijvoorbeeld Tiny Houses, Knarrenhoven, Co-Housing en tijdelijke woningen.
 • De gemeentelijke belastingdruk moet zo laag mogelijk blijven;
 • De al lopende energietransitie moet een zo groot mogelijk draagvlak van inwoners, bedrijven en organisaties hebben. Daarbij specifieke aandacht voor lokaal eigenaarschap zodat ook inwoners van deze transitie kunnen profiteren.
 • Gemeentebelangen is tegen ondergrondse opslag van kern-, chemisch- en CO2 afval.
 • Wij willen zo snel mogelijk de beloofde en hoognodige nieuwbouw voor de basisscholen OBS Neuteboom en CBS Maarsborg gerealiseerd zien.
 • We blijven sturen op een degelijk armoedebeleid en een goede schuldhulpverlening voor onze inwoners die dat nodig hebben.
 • Het Geert Teis Theater blijft een zelfstandig onderdeel van de gemeente Stadskanaal. Voorzieningen zoals De Kunstenschool Zuid-Groningen, bibliotheekvoorzieningen, de buitenzwembaden en het Streekhistorisch Centrum blijven voor de gemeente behouden.
 • Als goede dienstverlener moet de gemeente haar inwoners, bedrijven en organisaties op professionele wijze als klant behandelen. Bureaucratisch communiceren en handelen is daarbij uit den boze.
 • De beloofde treinverbinding tussen Stadskanaal en Veendam moet de komende jaren worden gerealiseerd en de trein moet uiterlijk in 2026 rijden. Ondertussen moet er worden “gewerkt” aan doortrekking naar het voormalige Philipsterrein, Musselkanaal, Ter Apel en Emmen.
 • Het blijven ondersteunen van het Refaja ziekenhuis en haar nieuwe initiatieven zoals het opzetten van zogenaamde expertisecentra.

We leven in een turbulente tijd die een krachtige lokale democratie, een scherp volksvertegenwoordigende en een scherp controlerende lokale partij vereist. Dat is Gemeentebelangen Stadskanaal, dat zullen we blijven en dat altijd “Dichtbij de burger”.

Erik Bieze

Fractievoorzitter en Lijsttrekker

Gemeentebelangen Stadskanaal

www.gbs-stadskanaal.nl

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

17 − twee =