Nieuws

23-9-2021 Antwoorden zijn binnen. Schriftelijke vragen rond Jeugdzorg binnen de gemeente Stadskanaal

23-9-2021 Antwoorden zijn binnen. Schriftelijke vragen rond Jeugdzorg binnen de gemeente Stadskanaal

Jeugdzorg in de gemeente Stadskanaal Gemeentebelangen heeft mede namens de fracties van Pvda, SP en D66 schriftelijke vragen bij het College van Burgemeester en Wethouders rond de plaatselijke Jeugdzorg ingediend. Aanleiding zijn o.a. de almaar toenemende tekorten, de complexiteit en de onoverzichtelijkheid van dit dossier. De antwoorden van het college van Burgemeester en Wethouders (met de bijlagen zijnde het productenboek voor aanbieders en de vereisten en voorwaarden voor de uitvoering)  zijn in inmiddels binnen. Samen met de mede-indieners in de gemeenteraad…

Lees Meer Lees Meer

19-6-2021 Gemeentebelangen tegen onttrekking aan openbaarheid laantje Postkade 15-16 en Museumweg

19-6-2021 Gemeentebelangen tegen onttrekking aan openbaarheid laantje Postkade 15-16 en Museumweg

Na een decennialange periode van verzoeken, overleg, discussie en onderzoek heeft afgelopen maandag een meerderheid van de gemeenteraad besloten om na bijna 120 jaar het laantje tussen de Postkade 15 en 16 en de Museumweg aan de openbaarheid te onttrekken.  De stemverhouding was 12 stemmen voor en 9 stemmen tegen. Tegen onttrekking aan de openbaarheid stemden Gemeentebelangen, D66, PvdA, Lokaal Betrokken en SP. Voor stemden CDA, CU, Fractie Reinders en VVD. Voor wat betreft de GBS fractie hebben wij de…

Lees Meer Lees Meer

15-02-2021 Motie verhoging pleegzorgwaardering

15-02-2021 Motie verhoging pleegzorgwaardering

Motie vreemd aan de orde. Verhoging pleegzorgwaardering In de concept Ambitienota 2021 – 2024 staat een passage over mantelzorg. Zoals bekend ontvangen mantelzorgers elk jaar een blijk van waardering van de gemeente. Deze waardering ter waarde van € 100,00 wordt in de vorm van VVV-bonnen verstrekt. In de nota staat dat er een voorstel ligt om pleegouders ook als mantelzorgers te beschouwen. Het college van Burgemeester en Wethouders besloot eind vorig jaar om een pleegzorgwaardering in te voeren. Dat besluit juichen…

Lees Meer Lees Meer

14-12-2020. Raadsvergadering. Oproep verhoging minimumloon

14-12-2020. Raadsvergadering. Oproep verhoging minimumloon

Motie: Oproep om het minimumloon te verhogen naar € 14,00 per uur. Tijdens de raadsvergadering van 14 december 2020 is op initiatief van de fractie van de PvdA een motie ingediend. Naast de fracties van SP en Lokaal Betrokken hebben wij als Gemeentebelangen deze motie van harte door onze handtekening ondersteunt. In deze motie vragen wij de regering om het minimumloon op termijn te verhogen naar € 14,00 per uur. Wij zijn van mening dat het verschil tussen welvaart en…

Lees Meer Lees Meer

22-08-2020 AZC in Musselkanaal tijdelijk in gebruik als Quarantainelocatie

22-08-2020 AZC in Musselkanaal tijdelijk in gebruik als Quarantainelocatie

Vanwege de corona uitbraak in Delfzijl heeft Veiligheidsregio Groningen het azc in Musselkanaal aangewezen als tijdelijke quarantaine locatie. Ongeveer 50 positief geteste asielzoekers en hun huisgenoten worden zo gescheiden van de andere bewoners van het azc in Delfzijl. De locatie wordt met hekken afgesloten en zal voor maximaal 17 dagen dienen als quarantainelocatie voor de nu besmette inwoners van het azc in Delfzijl. Meer informatie vindt u op de site van Veiligheidsregio Groningen. Klik hier. Bericht van de Veiligheidsregio Groningen…

Lees Meer Lees Meer

28-5-2020. Persbericht oppositie partijen Stadskanaal

28-5-2020. Persbericht oppositie partijen Stadskanaal

Zoals bekend heeft SP wethouder Lian Veenstra ontslag genomen en is de SP fractie uit de coalitie gestapt. Hoe het verder moet is op dit moment voor alle partijen van de oppositie onduidelijk. Inclusief Gemeentebelangen hebben deze partijen vanavond het hieronder staande persbericht uit laten gaan. Gemeentebelangen Stadskanaal Fractievoorzitter Erik Bieze PERSBERICHT Stadskanaal, 28 mei 2020 Oppositie Stadskanaal: Coalitie en college moeten aangeven wat ze willen De oppositiepartijen PvdA, Gemeentebelangen, Lokaal Betrokken en D66 hebben kennisgenomen van het besluit en…

Lees Meer Lees Meer

16-10-2019. Korfbalvereniging Stadskanaal ’74 mag eindelijk bouwen

16-10-2019. Korfbalvereniging Stadskanaal ’74 mag eindelijk bouwen

Huisvesting Korfbalvereniging Stadskanaal ’74. Na meer dan 6 jaar overleg tussen de gemeente en de korfbalvereniging en diverse stevige debatten in de gemeenteraad is er nu eindelijk een oplossing voor het plaatsen van een kantine en sanitaire voorziening op het korfbalveld. Op initiatief van Gemeentebelangen, daarbij ondersteunt door de fracties van D66, Lokaal Betrokken en de PvdA, werd er afgelopen maandag in de gemeenteraad een zogenaamd interpellatiedebat gehouden. Een interpellatie is een zwaarwegend raadsinstrument dat gemeenteraadsleden kunnen inzetten om het college…

Lees Meer Lees Meer

De steeds rozer wordende Rode Loper

De steeds rozer wordende Rode Loper

In het kader van onderhoud van de Rode Loper is al in 2017 afgesproken dat deze voor Stadskanaal markante brug binnen niet al te lange termijn geverfd zou gaan worden. Dat was nodig ook want de brug verschoot van de originele rode kleur steeds meer naar het roze. Regelmatig hebben wij als fractie naar de stand van zaken gevraagd. Het antwoord kwam altijd op hetzelfde neer namelijk dat het werk binnenkort zou gaan starten. Een start bleef echter lange tijd…

Lees Meer Lees Meer

Het bankje op het kerkhof van Stadskanaal Noord

Het bankje op het kerkhof van Stadskanaal Noord

De discussie rond het inmiddels beroemde bankje van de 87-jarige mijnheer Meijer op het kerkhof van Stadskanaal-Noord heeft inmiddels landelijke proporties aangenomen. Op initiatief van twee burgers is enkele dagen geleden een petitie voor het behoud van dit bankje op de begraafplaats gestart. Daar waar de initiatiefnemers 1500 ondertekenaars verwachtten is die petitie inmiddels al door meer dan 10.000 mensen ondertekend. Dat mag een groot succes worden genoemd en het einde is nog niet in zicht. Gemeentebelangen Stadskanaal heeft samen…

Lees Meer Lees Meer

Gemeentebelangen en vier andere partijen zijn teleurgesteld

Gemeentebelangen en vier andere partijen zijn teleurgesteld

Persverklaring. Vijf politieke partijen teleurgesteld. Er is veel te doen rondom de omstreden Nashville-verklaring. Artikel 1 van onze Grondwet is duidelijk: Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld, discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan. Daarom hebben veel gemeenten en alle provincies uit solidariteit met de LHBTI-gemeenschap de regenboogvlag gehesen. Teleurstelling De SP, PvdA, Gemeentebelangen, Lokaal Betrokken en D66 betreuren het dat de gemeente Stadskanaal…

Lees Meer Lees Meer