Nieuws

Overdracht fractievoorzitterschap

Overdracht fractievoorzitterschap

Met directe ingang heeft Boudy Meertens het fractievoorzitterschap overgedragen aan fractielid en lijsttrekker Erik Bieze. Om medische redenen is het voor haar de komende weken niet mogelijk haar werkzaamheden als raadslid en fractievoorzitter te kunnen verrichten. Daarnaast zal zij na de verkiezingen niet als raadslid terugkeren. Erik Bieze heeft al in eerdere jaren de functie van fractievoorzitter uitgeoefend.   

Erik Bieze lijsttrekker van Gemeentebelangen Stadskanaal

Erik Bieze lijsttrekker van Gemeentebelangen Stadskanaal

  Erik Bieze uit Stadskanaal is door de ledenvergadering van Gemeentebelangen Stadskanaal gekozen als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. Franz Lutz staat op plaats 2. Erik Bieze komt uit Stadskanaal en is vanaf 1994, met een onderbreking van vier jaar, actief als gemeenteraadslid, fractievoorzitter en wethouder in de gemeente Stadskanaal. Frans Lutz woont in Mussel en is al jarenlang actief binnen de schaduwfractie van GBS. Hij is oud-ondernemer. Ineke Norder bezet plaats 3. Zij is de eerste vrouwelijke…

Lees Meer Lees Meer

Begrotingsbehandeling 2018

Begrotingsbehandeling 2018

Op 5 november 2017 heeft de gemeenteraad de begroting voor het jaar 2018 vastgesteld. Die begroting is in evenwicht en structureel sluitend maar kent ook diverse onzekerheden en risico’s. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om de stijgende kosten van de Jeugdhulp, de milieusanering van het voormalige Philipsterrein en de voormalige gasfabriek en de hoogte van het exploitatietekort van Wedeka. Verder stelde het college van B en W voor om de onroerend goed belasting voor de jaren 2018 en 2019 nog eens…

Lees Meer Lees Meer

Het blijvende gevecht tegen windmolens – een update

Het blijvende gevecht tegen windmolens – een update

Door een publicatie van het ministerie van Economische Zaken in de Kanaalstreek met betrekking tot het windpark “Drentse Monden en Oostermoer” is nogal wat roering ontstaan. Wethouder Peter Gelling is woedend, omdat deze publicatie suggereert dat er overleg is geweest tussen de gemeente en het ministerie. Peter Gelling zegt dat er van overleg geen sprake is geweest. Stadskanaal mocht aanschuiven bij een bestuurlijk overleg, maar toen waren de besluiten al genomen. In de publicatie van EZ wordt medegedeeld dat het…

Lees Meer Lees Meer

Eén zetel minder

Eén zetel minder

Door het plotselinge vertrek van Ard Ploeger had GBS het recht om de vrijgekomen zetel op te vullen. Jur Mellies was de eerstvolgende op de lijst. Echter: Door een verschil van inzicht in missie en visie heeft de fractie van Gemeentebelangen Stadskanaal in goed overleg met Jur Mellies besloten dat hij geen deel zal gaan uitmaken van de GBS-fractie. De heer Mellies is tijdens de raadsvergadering van 18 mei als raadslid geïnstalleerd en zal verder gaan als éénmansfractie.

Stadskanaal kan nu iedere zondag naar de supermarkt

Stadskanaal kan nu iedere zondag naar de supermarkt

Met het aannemen van de verordening “Winkeltijden Stadskanaal 2015” is het vanaf medio mei voor het winkelend publiek mogelijk om iedere zondag inkopen dan wel boodschappen te doen bij de supermarkten, grootwinkelbedrijven en winkels “met een bovenregionaal karakter” (lees bouwmarkten, tuincentra etc.). Deze winkels mogen op zondag tussen 12.00 en 20.00 uur hun deuren openen. De overige winkels in onze gemeente en dus ook in de verschillende omliggende dorpen mogen dat 12 zondagen per jaar. De handelsverenigingen mogen nu zelf…

Lees Meer Lees Meer