16-10-2019. Korfbalvereniging Stadskanaal ’74 mag eindelijk bouwen

16-10-2019. Korfbalvereniging Stadskanaal ’74 mag eindelijk bouwen

Huisvesting Korfbalvereniging Stadskanaal ’74.

Na meer dan 6 jaar overleg tussen de gemeente en de korfbalvereniging en diverse stevige debatten in de gemeenteraad is er nu eindelijk een oplossing voor het plaatsen van een kantine en sanitaire voorziening op het korfbalveld. Op initiatief van Gemeentebelangen, daarbij ondersteunt door de fracties van D66, Lokaal Betrokken en de PvdA, werd er afgelopen maandag in de gemeenteraad een zogenaamd interpellatiedebat gehouden. Een interpellatie is een zwaarwegend raadsinstrument dat gemeenteraadsleden kunnen inzetten om het college van Burgemeester en Wethouders tijdens een openbare raadsvergadering te bevragen of ter verantwoording te roepen. Het gaat dan vaak over een politiek gevoelig onderwerp.

De afgelopen jaren bleek dit onderwerp inderdaad politiek steeds gevoeliger te worden. Eind vorig jaar leek er een overeenkomst tussen de vereniging en de gemeente in de lucht te hangen. Er was in december bijna een finale klap op gegeven maar voor de zorgvuldigheid van afhandeling van die overeenkomst hadden beide partijen nog wat tijd nodig. Begin 2019 zou de zaak worden afgerond.

In plaats dat er een overeenkomst werd getekend dreven de beide partijen gedurende 2019 steeds verder bij elkaar vandaan. Dit mondde uiteindelijk begin september uit in een eenzijdig besluit van het college van B en W om de vereniging geen toestemming te verlenen een eigen kantine met sanitaire voorzieningen te mogen bouwen.

Dat was voor ons het sein om de gemeenteraad te verzoeken een interpellatiedebat met het college te mogen gaan voeren. De gehele gemeenteraad stemde met ons verzoek in. Voor de korfbalvereniging is het resultaat van dit lange en soms heftige debat positief te noemen. Alle partijen in de gemeenteraad steunden unaniem onze motie om het college van B en W op te dragen om voor 1 december 2019 de toestemming tot uitvoering van het compromisvoorstel van de korfbalvereniging uit te gaan voeren. Daar zijn wij en alle andere partijen natuurlijk blij mee. Het is nu aan de korfbalvereniging om haar plannen waar te gaan maken. Wij wensen hen daarbij veel succes toe.

Klik hieronder op tekst die door Gemeentebelangen fractievoorzitter Erik Bieze tijdens de raadsvergadering is voorgelezen;

INTERPELLATIE korfbalclub 14 oktober 2019

Klik hieronder de tekst van de unaniem door de gemeenteraad aangenomen motie aan;

Motie korfbal 14 oktober 2019

 

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

13 − twee =